Project omschrijving

Ferring | Magazine MDL-Life

Ferring is een farmaceutisch bedrijf dat het belangrijk vindt om meer te doen dan medicijnen leveren. Ferring wil meerwaarde leveren, voor arts én patiënt. Om die reden geeft de farmaceut al jaren het magazine MDL-Life uit, wat La Plume Media van a tot z voor hen verzorgt. MDL-Life wordt gratis verspreid onder abonnees en ligt op de MDL-afdeling van ziekenhuizen.  Het magazine heeft als doel te laten zien wat je allemaal nog wél kunt, ondanks je ziekte (de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa). Om te zorgen voor een gevarieerd en landelijk relevant aanbod aan verhalen, wisselt de redactieraad, bestaande uit MDL-artsen en –verpleegkundigen, elke editie. La Plume Media verzorgt de gehele productie van het magazine: redactieraad voorzitten, coördinatie, interviews, artikelen, eindredactie, fotografie, opmaak en het aansturen van de drukker.  

Terug naar de portfoliopagina