Managementbijeenkomst Solar Nederland

Technisch groothandel Solar Nederland heeft een nieuwe purpose, ofwel ‘why’ geformuleerd. Aan La Plume Media de taak om deze binnen het bedrijf te laden. De eerste stap? De purpose concreet en toepasbaar maken bij de eerste managementlaag! La Plume Media organiseerde een workshop speciaal voor het managementteam en de eerstelijn leidinggevenden. Tijdens een interactieve sessie gingen zij aan de slag met de why, waarbij verschillende communicatiestijlen en verbeterplannen aan bod kwamen voor verdere cascadering. Er werd uitgedacht, uitgedaagd én uitgewerkt. Het resulteerde in een leuke, leerzame en interactieve dag waarbij de leidinggevenden niet alleen hetzelfde shirt droegen, maar ook als één team te werk gingen!

De mensen zijn onherkenbaar in beeld gebracht.