Hoe corona onze taal tijdelijk verrijkt

Raamvisite, coronahamsteren, gangbingo, zorgapplaus, zelfisolatie, infomedie, anderhalvemetersamenleving… Dit is slechts een greep uit de vele nieuwe woorden die in de afgelopen weken opdoken in de media. De coronacrisis (ook al zo’n nieuw woord) brengt een boel narigheid teweeg, maar levert ook een verrijking van de Nederlandse taal op. Dat is niet zo gek, want taal weerspiegelt onze werkelijkheid en die is de afgelopen weken flink op z’n kop gezet.

Creativiteit met taal geeft ons de mogelijkheid om grote veranderingen te duiden en, via de videocall, te bespreken met onze vrienden, familie en collega’s. Voor ons bij La Plume Media is dat reden genoeg om met nieuwsgierigheid, verrassing en bewondering te reageren wanneer we een nieuwe coronagerelateerde taalvondst tegenkomen. Een teken van veerkracht, menen we. Mensen vinden altijd weer manieren om met nieuwe, onbekende situaties om te gaan.

Of corona dan ook voorgoed zijn sporen in onze taal zal achterlaten?

Het is zeker denkbaar dat een aantal neologismen (nieuwe woorden) blijft hangen, zeker woorden als ‘raamvisite’ of ‘balkonconcert’ die je ook nog na coronatijden zou kunnen gebruiken. Toch voorspelt taalkundige Ton de Boon (hoofdredacteur van de Van Dale) in een interview met VRT dat de meeste coronawoorden weer zullen verdwijnen als de crisis achter de rug is. Waarschijnlijk vergeten we woorden als anderhalvemeterpolitie en kuchscherm dan liever, omdat die niet meer nodig zijn en ons te veel herinneren aan een onzekere tijd.

Het in gebruik nemen van coronawoorden lijkt trouwens opmerkelijk soepel te verlopen. Over het algemeen begrijpen we direct wat onze collega bedoelt als hij ons over zijn hoestschaamte in de supermarkt vertelt. Dat komt waarschijnlijk doordat het gros van de coronawoorden uit samentrekkingen bestaat, dus een combinatie van woorden zoals in corona + woord = coronawoord, waardoor we met een simpele rekensom de betekenis kunnen achterhalen. Bovendien kunnen we op die manier ook zelf nieuwe woorden bedenken! Heb jij al gepoogd de taal te vernieuwen? Bedenk en gebruik eens een neologisme als je je collega’s mailt. Wie weet slaat jouw vondst aan en wordt het benoemd tot het woord van de dag!