Verbinden met webcasts: Suzanna deelt haar onderzoeksresultaten

“Sinds afgelopen september onderzoek ik bij La Plume Media hoe organisaties in thuiswerksituaties de verbinding met medewerkers kunnen behouden. Met name voor grote bedrijven is dat in deze tijd erg lastig. Daarom ging ik, met hulp van lezers van de La Plume Media-nieuwsbrief, op zoek naar de beste manieren om op afstand interactie en informatievoorziening te faciliteren. De inzichten die ik daarbij opdeed, wil ik graag met jullie delen.”

“Uit mijn scriptieonderzoek blijkt dat met name webcasting, als intern communicatiemiddel, kan bijdragen aan een betere medewerkersbetrokkenheid tijdens het thuiswerken. Daarmee kun je medewerkers namelijk uitgebreider bijpraten dan met veel andere communicatiemiddelen. Bovendien bieden webcasts ruimte voor zowel formele als informele interactie, waar tijdens het thuiswerken erg veel behoefte aan is!”

Vijf vuistregels

“Het belang van webcasting is dus wel duidelijk. Maar hoe zorg je dat je daarmee succesvol de medewerkersbetrokkenheid vergroot? Uit mijn onderzoek blijkt dat de volgende vijf factoren daarbij een rol spelen:

  1. Deel informatie over ontwikkelingen binnen in het bedrijf, maar besteed ook aandacht aan het zichtbaar maken van verhalen van groepen medewerkers.
  2. Laat medewerkers actief bijdragen aan de inhoud van de webcast en betrek ze door middel van live polls en quizzen. Ga achteraf bij je doelgroep na wat zij van de uitzending vonden.
  3. Bied ruimte voor interactie; in kleine groepen tussen collega’s onderling én tussen managementlagen en medewerkers. Denk hierbij van tevoren na over de invulling van de break-outsessies.
  4. Trigger je doelgroep (bijvoorbeeld met een video) voorafgaand aan de webcast om deel te nemen, door een tipje van de sluier op te lichten over de invulling en mogelijkheid tot interactie tijdens de uitzending.
  5. Train je sprekers en hosts om in begrijpelijke taal met de deelnemers te communiceren.”